Política d’empresa responsable (RSC)

Calaf Constructora entén la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) com una forma de dirigir l’empresa basada en la forma de gestionar els impactes que la seva activitat genera sobre els seus grups de clients, personal empleat, persones accionistes, i sobre la societat en general. Calaf Constructora ha integrat a la seva política els següents principis i compromís:

Pla de Prevenció de Delictes Penals

Disposa d’un Pla de Prevenció de Delictes Penals

Polítiques d'igualtat

Té implementades polítiques d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes

Codi Ètic

Treballa en base a un Codi Ètic que inclou els valors més humans i socialment responsables

Política integrada de gestió

Calaf Constructora es compromet amb la satisfacció dels seus clients; el respecte pel desenvolupament sostenible de l’ecosistema; els llocs de treball segurs, saludables i harmònics; el compromís amb el compliment dels requisits legals i contractuals; la prevenció de la contaminació, accidents de treball i malalties laborals; la prevenció i atenció d’emergències i el foment de la Responsabilitat social amb els seus grups d’interès.

Això ho aconsegueix aplicant el seu coneixement en prestar els serveis d’enginyeria i construcció, millorant i innovant contínuament els seus processos i recursos, en procura de la generació de benefici social, econòmic i ambiental per a totes les parts interessades.