Cap Sant Boi

Client:
Xxxxxx

Data finalització:
2016

Localització:
Sant Boi de Llobregat

Arquitectes: OP[TEAM] ARQUITECTURA SLP Xavier Farré, Santi Orteu i Glòria Piferrer

La Vanguardia

El nuevo CAP Molí Nou de Sant Boi
entrará en funcionamiento el 13 de marzo.

El Llobregat

El nuevo CAP de Molí Nou de Sant Boi ve la luz
con el doble de superficie que el anterior.